TILL AVEL

Vi har två vackra fertila hanar som kan komma att lånas ut till passande honor,
IC S*Lofvens Hero Hope’s Rebellion och hans son S*Segersjös Tyke Mörbult

 
IC S*Lofvens Hero Hope’s Rebbellion NFO n 22

 
S*Segersjös Tyke Mörbult NFO e 09